Маја Матија Ристић је рођена 1970. године у Београду.

Завршила је Пету београдску гимназију. Дипломирала на Правном факултету у Београду и стекла звање Специјалисте европског права на Правном факултету Универзитета у Београду у сарадњи са Европским универзитетским центром у Нансију (Република Француска). Сертификовани је предавач за законодавни процес.

Своје радно искуство почела је да стиче почев од 1998. године у Заводу за интелектуалну својину и стекла искуство у области индустријских права и ауторских и сродних права. Од 2022. године у Министарству културе и информисања обављала је послове Шефа кабинета министра. Од 2003. године до 2007. године као самостални саветник на радном месту за нормативне послове и послове јавних набавки у Министарству културе учествовала је у изради Закона о култури и Закона о задужбинама и фондацијама. Почев од новембра 2008. године до фебруара 2009. године обављала је послове Начелника одељења за опште послове у оквиру истог министарства.

У фебруару 2009. године постављена је на функцију секретара Министарства правде, затим од марта 2011. године на функцију секретара Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Од августа 2012. године обављала је послове самосталног саветника у Министарству правде, где је као руководилац групе за нормативне послове у области правосудних професија учествовала у изради Закона о прекршајима и Закона о заштити података о личности.

У септембру 2016. године постављена је на функцију в.д.секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, председника НО Аеродроми Поникве, члана Привремене управе за управљање радом Инжењерске коморе Србије и члана надзорног однора Инжењерске коморе Србије.

Од октобра 2020. године до октобра 2022. године је била на функцији вд секретара Министарства рударства и енергетике.

У јануару 2021. године, изабрана је за члана Скупштине Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.

У Министарству правде тренутно обавља нормативне послове на радном месту Руководиоца групе за грађанско право, виши саветник.