Оператор дистрибутивног система има обавезу да обустави крајњим купцима испоруку електричне енергије, односно преузимање електричне енергије од произвођача, у случајевима одређеним Законом о енергетици.

Обустава на захтев снабдевача обавља се на писмени захтев снабдевача због неизвршених обавеза из уговора о снабдевању, а уз сходну примену прописа којим се уређује заштита потрошача.

Обустава на захтев снабдевача се наплаћује у складу са Одлуком о ценама нестандардник услуга Одлука

Напомена: Уколико у року од две године купац не поднесе захтев за прикључење на дистрибутивну мрежу, за поновно прикључење након тог рока потребно је да прибави ново одобрење за прикључење објекта.