Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 3ПП за период 01.01.-31.03.2024

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 3ПП за период 01.01.-31.12.2023.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 3ПП за период 01.01.-30.09.2023.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 3ПП 01.01.-30.06.2023. године 

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 3ПП 01.01.-31.03.2023. године 

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из трогодишњег програма пословања ОДС за период 01.01.-31.12.2022. године 

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из трогодишњег програма пословања ОДС за период 01.01.-30.09.2022. године 

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из трогодишњег програма пословања ОДС за период 01.01.-30.06.2022. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из трогодишњег програма пословања ОДС за период 01.01.-31.03.2022. године