У случају сумње у исправност мерила електричне енергије, корисник може тражити од Дирекције за мере и драгоцене метале Београд, улица Мике Аласа број 14 , ванредни преглед мерила и издавање извештаја о прегледу.