Дистрибутивно подручје Краљево:


 

ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Краљево
Краљево, Димитрија Туцовића бр.5
Директор: Никола Ђорђевић
036 304 132
nikola.djordjevic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
036 322 892
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
Краљево - 036 304 274, Рашка - 036 760 124, Врњачка Бања - 036 601 124, 036 601 122
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.kv@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
Краљево - 036 304 274, Рашка - 036 760 126, Врњачка Бања - 036 601 124, 036 601 122
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Аранђеловац
Аранђеловац, Књаза Милоша бр.275
Директор: Ненад Златковић
034 723 974, 034 724 227, 034 724 228
nenad.zlatkovic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
034 702 060
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
034 701 750
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.ar@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
034 701 750
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Лозница
Лозница, Слободана Пенезића бр.1
Директор: Дарко Карапанџић
015 879 365
darko.karapandzic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
015 871 633
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
015 879 354
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.lo@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
015 879 310, 015 879 395
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Шабац
Шабац, Поцерска бр.86
Директор: Блажа Кнежевић
015 7346 666
Blaza.Knezevic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
015 7346 116, 015 7343 884, 015 361 510
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
015 361 580
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.sa@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
015 361 580
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ваљево
Ваљево, Сувоборска бр.9
Директор: Иван Драгићевић
014 221 772
ivan.dragicevic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
014 221 369, 014 220 097
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
014 233 564, 014 222 468, 014 222 412 локал 119, 171, 152 и 122
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.va@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
014 233 564, 014 222 412 локал 115
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Јагодина
Јагодина, ул. 7. јула бр.62
Директор: Добрица Милошевић
035 200 692
dobrica.milosevic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
035 8224 999, 035 200 642
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
035 200 629 и 035 8221 455 локал 632 и 622
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.ja@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
035 200 629 и 035 8221 455 локал 632 и 622
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ужице
Ужице, Момчила Тешића бр.13
Директор: Дејан Филиповић
031 512 322
dejan.m.filipovic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
031 514 460
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
031 510 273, 031 512 355
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.ue@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
031 510 273, 031 512 355
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Чачак
Чачак, Кренов пролаз бб
Директор: Стојан Васовић
032 304 445
stojan.vasovic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
032 322 084
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
032 341 991, 032 304 401
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.ca@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
032 341 991, 032 304 401
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Крушевац
Крушевац, Косанчићева 32
Директор: Саша Ћирић
037 413 001, 037 440 485, 037 413 161
sasa.ciric@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
037 442 577, 037 442 525
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
037 413 163
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.ks@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
037 413 163 и 037 413 160
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Нови Пазар
Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб
Директор: Бошко Ратковић
020 330 180
Bosko.Ratkovic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
020 330 116, 020 315 153
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
020 330 118
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.np@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
020 330 118