Дистрибутивно подручје Електродистрибуција Београд
Координатор дистрибутивног подручја Електродистрибуција Београд
Координатор: Александар Јокић
Aleksandar.Jokic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Београд - центар
Директор: Иван Мелих
Ivan.Melih@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Баново брдо
Директор: Зоран Тимотијевић
Zoran.Timotijevic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Земун
Директор: Мр Борис Петровић
Boris.petrovic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Крњача
Директор: Драган Јекнић
Dragan.Jeknic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Младеновац
Директор: Драган Сретеновић
Dragan.Sretenovic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Обреновац
Директор: Момчило Јанић
Momcilo.Janic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Лазаревац
Директор: Веселин Шиљеговић
Veselin.Siljegovic@ods.rs
Дистрибутивно подручје Нови Сад
Огранак
Електродистрибуција
Нови Сад
Огранак
Електродистрибуција
Суботица
Директор: Душко Петровић
Dusko.Petrovic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Панчево
Директор: Славиша Перенчевић
Slavisa.Perencevic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Сомбор
Директор: Данило Кртинић
danilo.krtinic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Зрењанин
Директор: Милан Шкипина
milan.skipina@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Рума
Директор: Богдан Чинку
Bogdan.Cinku@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Сремска Митровица
Директор: Владимир Санадер
Vladimir.Sanader@ods.rs
Дистрибутивно подручје Краљево
Координатор дистрибутивног подручја Краљево
Координатор: Јовица Јевтић
Jovica.Jevtic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Краљево
Директор: Никола Ђорђевић
Nikola.Djordjevic@ods.rs 
Огранак
Електродистрибуција
Аранђеловац
Директор: Ненад Златковић
Nenad.Zlatkovic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Лозница
Директор: Дарко Карапанџић
Darko.Karapandzic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Шабац
Директор: Блажа Кнежевић
Blaza.Knezevic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Ваљево
Директор: Иван Драгићевић
Ivan.Dragicevic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Јагодина
Директор: Добрица Милошевић
Dobrica.Milosevic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Ужице
Директор: Дејан Филиповић
dejan.m.filipovic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Чачак
Директор: Стојан Васовић
Stojan.Vasovic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Крушевац
Директор: Саша Ћирић
Sasa.Ciric@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Нови Пазар
Директор: Бошко Ратковић
Bosko.Ratkovic@ods.rs
Дистрибутивно подручје Крагујевац
Координатор дистрибутивног подручја Крагујевац
Координатор: Дејан Савић
Dejan.D.Savic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Крагујевац
Директор: Зоран Стошић
Zoran.Stosic@ods.rs 
Огранак
Електродистрибуција
Пожаревац
Директор: Никодин Николовски
nikodin.nikolovski@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Смедерево
Директор: Милан Рајић
Milan.Rajic@ods.rs
Дистрибутивно подручје Ниш
Координатор дистрибутивног подручја Ниш
Координатор: Драган Милентијевић
Dragan.Milentijevic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Ниш
Директор: Бранислав Стојчић
Branislav.Stojcic@ods.rs 
Огранак
Електродистрибуција
Зајечар
Директор: Ненад Николић
nenad.i.nikolic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Прокупље
Директор: Часлав Ђорђевић
Caslav.Djordjevic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Пирот
Директор: Зоран Ђорђевић
Zoran.Bdjordjevic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Лесковац 
Директор: Мирослав Дочић
Miroslav.Docic@ods.rs
Огранак
Електродистрибуција
Врање
Директор: Горан Николић
goran.snikolic@ods.rs