• Простире се на површини од 21.614 km²
• 7 огранака: Нови Сад, Суботица, Панчево, Зрењанин, Сомбор, Рума и Сремска Митровица
• 8 градова, 37 општина
• Број трафостаница (по напонским нивоима):
      110/x kV – 62 укупна инсталисана снага – 3.295,50 MVA
      35/x kV – 56 укупна инсталисана снага – 749,26 MVA
      20/0,4 kV – 7.560 укупна инсталисана снага – 2.967,97 MVA
      10/0,4 kV – 520 укупна инсталисана снага – 178,53 MVA
• Дужина надземне и кабловске мреже (по напонским нивоима):
      Мрежа 35 kV – 1.032,23 km
      Мрежа 20 kV – 8.908,59 km
      Мрежа 10 kV – 393,35 km
      Мрежа 0,4 kV – 14.203,01 km
• Број мерних места: 976.543