• Простире се на површини од 6.202 km²
• 3 огранака: Крагујевац, Пожаревац и Смедерево
• 3 града, 14 општина
• Број трафостаница (по напонским нивоима):
      110/x kV – 16 укупна инсталисана снага – 741,50 MVA
      35/x kV – 63 укупна инсталисана снага – 674,20 MVA
      10/0,4 kV – 2.854 укупна инсталисана снага – 1.057,89 MVA
• Дужина надземне и кабловске мреже (по напонским нивоима):
      Мрежа 110kV – 2,06 km
      Мрежа 35 kV – 768,63 km
      Мрежа 10 kV – 4.220,54 km
      Мрежа 0,4 kV – 12.435,19 km
• Број мерних места: 289.998