Милан Цветков је рођен 1981. године у Новом Саду.

Завршио је Основну школу „Јован Поповић“ у Новом Саду, затим Средњу грађевинску школу „Јован Вукановић“ у Новом Саду, смер високоградња.

Департман за архитектуру и урбанизам на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, завршио је 2003. године.

Дипломирао је на Факултету за услужни бизнис FABUS у Сремској Каменици Универзитета ЕДУКОНС и стекао звање дипломираног економисте, а звање мастер економисте стекао је 2012. године на Факултету пословне економије истог универзитета. Почев од 2013. године је на докторским студијама Факултета пословне економије на Универзитету ЕДУКОНС.

Почев од 2005. године у СЗР „Финест“ Нови Сад обавља руководеће послове као оснивач и директор. Од септембра 2008. године, обавља послове стручног сарадника у Центру за економске односе са иностранством у Регионалној привредној комори Нови Сад. Почев од 01. децембра 2012. године у ЈП „Урбанизам“ Нови Сад обавља послове Економисте планера у Сектору за планирање. Током месеца децембра 2012. године, прелази у Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, на радно место Главни економиста у економско-финансијском сектору. У октобру 2013. године, распоређен је на послове радног места руководилац Сектора за корпоративну безбедност. У децембру 2015. године, обавља послове директора Сектора за опште послове у Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

У децембру 2020. године постављен је на функцију Директор инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавања, борачка и социјална питања. У децембру 2022. године постављен је за вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију.

У јануару 2021. године, изабран је за председника Скупштине Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.

Похађао је тренинге и обуке из области корпоративног управљања и пословних вештина, понашања и комуникације друштвено одговорних друштава.

Активно се бави истраживачким радовима и пројектима из области економије, инвестиција и предузетништва.

Говори енглески језик.