СЕПТ.
26
СТАБИЛИЗОВАНО НАПАЈАЊЕ ШИДА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

 


Снабдевање електричном енергијом становника Шида стабилизовано је у уторак, 25. септембра око 18.00 часова захваљујући ефикасном раду запослених Електродистрибуције Србије. Додатно, око 470 корисника у насељу Јамена добило је напајање синоћ око 22.00 часа. Нормализација напајања електричном енергијом на подручју Шида почела је одмах након што су у уторак у поподневним часовима радници Електромреже Србије отклонили последице пада три далеководна стуба и омогућили напајање дистрибутивне мреже.


Екипе Електродистрибуције Србије су сукцесивно прикључивале трафостанице на мрежу, јер је било потребно истовремено и уклонити агрегате.


Монтери са подручја Војводине и Београда од суботе увече непрекидно су на терену помагали да приоритетни потрошачи добију електричну енергију у најкраћем року. Вртићи, дом здравља, основне школе, пошта, полиција, бензинска пумпа и хладњача имали су стабилно напајање захваљујући брзом пребацивању правца напајања и прикључивањем 19 агрегата. Чак 906 мерних места напајало се електричном енергијом преко агрегата набављених у сарадњи са општинским и републичким институцијама. Проблеме у снабдевању електричном енергијом на подручју Шида изазвала је снажна олуја која је оборила три стуба високонапонског далековода на правцу Сремска Митровица - Шид.


 

СЕПТ.
21
ОДОБРЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ 274 ЕЛЕКТРАНЕ НА ОИЕ

 

Електродистрибуција Србија у обради има више од 2.500 захтева за прикључење електрана на обновљиве изворе енергије укупне инсталисане снаге од око 1,9 гигавата, рекао је Предраг Матић, директор Дирекције за планирање и инвестиције Електродистрибуције Србије. Матић је на конференцији ОИЕ Србија 2023, одржаној 14. септембра у Врднику прецизирао да се захтеви односе на различите фазе реализације пројеката и да је за 354 електране издато мишљење, а за 811 су издати услови.


Фото: конференција ОИЕ у Врднику

- Од укупног броја захтева у обради, одобрење за прикључење има 274 и ти капацитети би ускоро могли да се нађу на дистрибутивној мрежи, пошто поседују грађевинске дозволе – најавио је Матић на панел дискусији „Соларна енергија у Србији, прве аукције, мали и велики солари“. - Тренутно на дистрибутивни систем имамо прикључено 380 произвођача електричне енергије из обновљивих извора, не узимајући у обзир купце-произвођаче, са укупно 263 мегавата инсталисане снаге. И даље предњаче мале хидроелектране којих има 165, док је соларних електрана 157. Солари полако по броју стижу, али са укупно 23 мегавата по снази су знатно испод хидроелектрана.

На панелу је речено и да се осам произвођача електричне енергије из обновљивих извора појавило на првим аукцијама за доделу тржишних премија за ветроелектране и соларне електране у Србији, које је Министарство рударства и енергетике одржало у августу. Резултати аукција су показали да је за ветар била велика конкуренција, а слаб одзив за солар. Заједничка оцена учесника конференције је да се сектор обновљивих извора у Србији убрзано развија, чему је допринело усвајање Закона о обновљивим изворима енергије 2021. године.

 

СЕПТ.
20
ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО CIRED СРБИЈА

 

Учешће стручњака Електродистрибуције Србије у руководству CIRED Србија појачано je избором Александра Слијепчевића, директора техничког система и Саше Стефановића, помоћника директора, за нове чланове Извршног одбора CIRED Србија који је члан међународног удружења за електродистрибутивне мреже CIRED.


Фото: састанак комисије у Крушевцу

На састанку 1. септембра у Крушевцу усвојен је извештај комисије која је организовала изборе. За наредни мандат 2023-2027 година изабран је др Зоран Симендић као председник, као и стручњаци Електродистрибуције Србије Горан Радовановић за потпредседника и Душан Вукотић за члана Извршног одбора и председника стручне комисије СТК 3. Они ће као искусни стручњаци наставити да доприносе унапређењу рада Извршног одбора.

План је да ново руководство посвети већу пажњу укључивању младих стручњака у рад CIRED.

- Младим инжењерима и стручњацима Електродистрибуције Србије је потребна подршка CIRED и усавршавање како би развили свој потенцијал и унапредили рад система дистрибуције електричне енергије. Зато пословодство компаније жели да их мотивише и подржи да се укључе у рад CIRED Србија и препознају прилику за професионалну надоградњу. Постоји значајан сегмент недовољно истражених области, као што је широко поље губитака електричне енергије и битке за њихово смањење, утицај микромрежа на рад дистрибутивног система у условима отвореног тржишта електричне енергије, експлозија електромобилности, рад и управљање обновљивим изворима енергије и њихов утицај на електроенергетски система, аутоматизација средњенапонске мреже и дигитализација пословних процеса, и много других области. Истраживања и накнадна практична примена тих резултата сигурно ће позитивно утицати на пословање Електродистрибуције Србије – рекао је Александар Слијепчевић, директор техничког система Електродистрибуције Србије.


Питање прикључења обновљивих извора на нисконапонску и средњенапонску дистрибутивну мрежу биће тема и стручног скупа у Привредној комори Србије, који ће бити одржан 12. октобра у организацији CIRED, о чему је донета одлука на састанку Извршног и Надзорног одбора.

Проред тога, одлучено је и да ће наредно, 14. саветовање о дистрибутивним мрежама CIRED Србија бити одржано од 16. до 20. септембра 2024. године на Копаонику. Крајњи рок за доставу апстракта за Саветовање је 26. јануар наредне године. Ускоро стижу званични позиви за писање радова као и обавештења о свим роковима и преференцијалним темама.

 

ЈУН
30
ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

 

Нови аутопутеви, брза пруга, нове модерне фабрике страних инвеститора, дата центар, нови стадиони, само су неки од стратешких објеката у чијој реализацији је учествовала Електродистрибуција Србије и на тај начин дала значајан допринос привредном развоју Републике Србије


Фото: В.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић

Поред испуњавања основне функције као Оператора дистрибутивног система односно обезбеђивања сигурне и квалитетне дистрибуције електричне енергије на територији Републике Србије, Електродистрибуција Србија даје значајан допринос и у реализацији великих развојних пројеката, посебно у сегменту изградње саобраћајне инфраструктуре, као и пројеката од посебног значаја за Републику Србију, када је у питању прикључење на дистрибутивну мрежу и обезбеђење стабилног снабдевања за нове производне погоне страних инвеститора. Нова грађевинска сезона показује и нову динамику у реализацији ових пројеката.
–Када говоримо о изградњи железничке инфраструктуре, треба истаћи да се после завршетка прве деонице брзе пруге Београд-Суботица (деоница од Београда до Новог Сада), сада интензивно ради на деоници од Новог Сада до Суботице. У тај пројекат су укључена три Огранка Електродистрибуције Србије, Огранак Електродистрибуција Нови Сад, Огранак Електродистрибуција Сомбор и Огранак Електродистрибуција Суботица. Прати се динамика извођења радова инвеститора, Инфраструктуре Железнице Србије. Издата је неопходна документација, и прати се измештање објеката Електродистрибуције Србије, раде се прикључци како би се на време припремила инфраструктура за потребе брзе пруге – изјавио је в.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић.
Он је указао на веома добру сарадњу са јавним предузећима „Путеви Србије“ и „Коридори Србије“ на пројектима изградње аутопутева и брзих саобраћајница на територији целе Републике Србије.


Фото: Моравски коридор

–У сегменту путне инфраструктуре треба истаћи деоницу аутопута „Милош Велики“ од Паковраћа до Пожеге, где су у току интензивни радови на изградњи неопходне инфраструктуре. За Електродистрибуцију Србије су најважније три трафостанице 35/10 kV које треба да буду изграђене како би било обезбеђено стабилно напајање тунела Муњино брдо и Лаз, који ће бити најдужи тунели у Србији.
Влада Републике Србије је донела закључак да се наведени објекти раде средствима Електродистрибуције Србије у висини од око 800 милиона динара. Што се тиче Моравског коридора Електродистрибуција Србије прати динамику извођача радова. У оквиру овог пројекта, председник Републике Србије Александар Вучић недавно је пустио у саобраћај и прву деоницу новог аутопута у дужини од 16,8 километара од Појата до Макрешана – нагласио је в.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић.
Електродистрибуција Србије ангажована је и на брзој саобраћајници Пожаревац-Голубац. Издата је сва потребна документација и прати се динамика реализације пројекта. Ту је и Фрушкогорски коридор који се интензивно ради. И на том пројекту је издата потребна документација, као и решења о прикључењу појединих градилишта на тој деоници.
Треба истаћи и деоницу Иверак-Лајковац, аутопутеве Сремска Рача-Кузмин и Рума-Шабац, а у припреми је брза саобраћајница Лозница-Шабац. Такође, припрема се изградња и аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад, у чију реализацију су укључени Огранци Електродистрибуције Србије, Огранак Електродистрибуција Крњача, Огранак Електродистрибуција Панчево, Огранак Електродистрибуција Зрењанин и Огранак Електродистрибуција Нови Сад. На југу Србије посебно је значајна изградња аутопута Ниш-Мердаре

СТРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – ЗА НОВА РАДНА МЕСТА И ДИНАМИЧАН ПРИВРЕДНИ РАСТ

Електродистрибуција Србије је укључена и у реализацију пројеката отварања нових производних погона страних инвеститора. То су пре свега пројекти који су од Владе Републике Србије проглашени за пројекте од државног значаја.
–Електродистрибуција Србије дала је значајан допринос стварању услова за отварање новог погона немачке компаније Бизерба у Ваљеву, који је недавно отворио председник Републике Србије Александар Вучић, као и новог погона компаније „Hangsrohe“. Иначе, у плану је да у Ваљеву буде изграђена нова трафостаница 35/10 kV “Ваљево 12”, као и реконструкцијa трафостанице 110/35 kV “Ваљево 1”, како би се индустријска зона у Ваљеву припремила за нове инвеститоре – каже директор Атлагић.


Фото: Свечано отварање фабрике „Бизерба“ у Ваљеву

Као посебно значајне пројекте ове врсте он истиче и недавно прикључене кинеске фабрикe Линглонг у Зрењанину са снагом од 15 МW, као и фабрике “Тоyо Тyres“ у Инђији, и производног погона велике светске компаније “MTU” у Старој Пазови.
–Недавно је отворена и фабрика „NIDEC“ у Новом Саду, као и Континентал у Каћу. Гради се и нова трафостаница 110/20 kV у Каћу, која ће служити за крајње напајање од 16 МW за фабрику Континентал. У Панчеву је у плану изградња нове трафостанице 110/20 kV “Панчево 6”, која ће напајати индустријску зону у том граду. Тамо су већ прикључене фабрике великих немачких компанија „Brоse“ и “ZF”.


Фото: Председник Републике Србије Александар Вучић у посети новој фабрици компаније „Бизерба“ у Ваљеву

Опрема се пословна зона у Адашевцима, где долазе два нова инвеститора, а у Нишу се очекује нови погон аустријске компаније „Palfinger“ и још неколико мањих инвеститора” – наводи в.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић.
Он је потсетио и на нове погоне компаније „Motherson” у Ћуприји, као и компаније “Nestle”, али и новe производне капацитете кинеског Зиђина у Бору, и компаније „Minth” у Шапцу.
–Електродистрибуција Србије ће уложити више од пет милијарди динара сопствених средстава у изградњу нових и реконструкцију постојећих електроенергетских објеката за потребе прикључења нових погона страних инвеститора – нагласио је в.д. директора Бојан Атлагић.


Фото: Фабрика компаније „Nidec“ у Новом Саду

Он је додао да је Електродистрибуција Србије од почетка укључена и у пројекат изградње националног стадиона у Сурчину, као и Експо центра. Такође, у оквиру пројекта изградње нове спортске инфраструктуре, реализован је и пројекат новог фудбалског стадиона у Лесковцу, ради се и напајање за нови стадион у Зајечару, а ту је и нови стадион у Лозници.
–Посебно наглашавамо да је Електродистрибуција Србије обезбедила квалитетно напајање за државни ДАТА центар (центар за управљање и чување података) у Крагујевцу, и то по највишим светским стандардима. То је створило услове да у тај центар дође и глобална ИТ гигант компанија „Oracle cloud“, која је у Крагујевцу отворила свој регионални центар – закључио је в.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић.

Извор: часопис „Електродистрибуција“

 

ЈУН
30
Немачка Бизерба отворила фабрику у Ваљеву

ИЗ СРБИЈЕ СТИЖУ НАЈБОЉЕ ВАГЕ НА СВЕТУ

 

Један од глобалних лидера у производњи вага, добављача хардверских и софтверских решења из области технологија вагања, сечења и етикетирања стигао је у Колубарски округ. Свечаном отварању новог погона присуствовали су председник Србије Александар Вучић, директор компаније Андреас Краут и амбасадорка Немачке у нашој земљи Анке Конрад.

У ваљевској привредној зони је почела да ради нова фабрика Бизерба у којој ће у перспективи бити запослено до 300 радника, а међу њима и високо образовани стручњаци.
–За мање од годину дана биће завршена брза саобраћајница до Лајковца, па ће се до Београда стизати за 55 минута. Остаје нам да од Ваљева направимо и железничко чвориште, односно да обновимо пругу до црногорске границе. Ускоро стиже гас, а почиње и изградња најмодерније болнице од 77 хиљада квадрата у коју ћемо уложити 4,5 милиона евра – рекао је председник Србије Александар Вучић. Он је новој компанији пожелео успешно пословање и проширивање капацитета.
Директор компаније Бизерба Андреас Краут, објаснио је да се фабрика простире на 11 хиљада квадрата. Он се захвалио председнику Вучићу и његовом тиму на подршци и сарадњи. Краут је закључио да ће та фабрика бити пример за све друге које ће Бизерба градити широм света.
–Инвеститор ће инсталисати систем соларних панела ради снабдевања електричном енергијом на одржив начин, како је много других немачких компанија у Србији већ учинило. То се одлично уклапа у зелену агенду која је једна од основних приоритета – рекла је амбасадорка Немачке Анке Конрад и изразила наду да ће овај подухват позитивно утицати на друге немачке компаније, што иде у корист трговинских односа две земље.
Отварању нове фабрике компаније Бизерба присуствовао је и в.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић.
Треба истаћи да Огранак Електродистрибуција Ваљево обезбеђује сигурно и континуирано снабдевање електричном енергијом свим заинтересованим привредницима. У трафостаници 35/10 kV Ваљево 4 је већ замењен трансформатор инсталисане снаге 4 MVA, а постављен је нови од 8 MVA.


Фото: Председник Републике Србије Александар Вучић на отварању фабрике Бизерба

РЕКОРДНА УЛАГАЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ВАЉЕВА

Осим за Бизербу, ради се и на реализацији прикључка за једног од светских лидера у производњи санитарија, компанију Hansgrohe. Посебан изазов је примена високих еколошких стандарда. Потписан је уговор за изградњу ТС 35/10 kV Ваљево 12, а припрема се и документација за реконструкцију „стодесетке“ Ваљево 1. Укупна вредност тих инвестиција се процењује на око милијарду динара.

Извор: часопис „Електродистрибуција“

 

ЈУН
30
Унапређење дистрибутивне мреже у Огранку Електродистрибуција Врање

УЛАГАЊЕ У ПОУЗДАНОСТ СНАБДЕВАЊА

 

Према трогодишњем плану инвестиционих улагања у побољшање дистрибутивне мреже на подручју Огранка Електродистрибуција Врање, који стартује ове године, реализоваће се низ капиталних инвестиција, а којима ће се значајно побољшати енергетска мрежа.

То ће донети бројне бенефите за развој привреде и функционисањe свакодневних активности становништва. Из Дирекције за планирање и инвестиције Дистрибутивног подручја Ниш кажу да се ове инвестиционе активности односе углавном на изградњу и реконструкцију ЕЕО напонског нивоа 35 kV. Реконструисаће се ТС 35/10 kV „Врање 2“. То подразумева комплетну реконструкцију грађевинског и електро дела са повећањем инсталисане снаге са 2x8 на 2x12,5 MVA. Реконструкцијом би се повећала поузданост напајања електричном енергијом конзума центра града Врања и омогућило прикључење нових корисника на дистрибутивну мрежу између осталог и нове болнице чија је изградња у току, и самим тим даљи привредни развој града Врања. Вредност пројекта је преко 172 милиона динара.


Фото: ТС 35/10 kV „Врањска бања“.

Предвиђена је комплетна реконструкција постројења 35 и 10 kV ТС „Радовница“ са повећањем инсталисане снаге, чиме би се повећала поузданост напајања електричном енергијом конзума ТС „Радовница“ и омогућило прикључење нових корисника на дистрибутивну мрежу. Вредност пројекта је око 78 милиона динара. Ново рухо добија и ТС 35/10 kV у Врањској бањи. Предвиђена је реконструкција постројења 35 kV, чиме би се омогућио даљи привредни и туристички развој Врањске бање, као и поуздано напајање електричном енергијом. Вредност пројекта је више од 33 милиона динара. Планира се и изградња кабловског вода 35 kV ТС 35/10 kV „ПКВ“- ТС 35/10 kV „Врањска бања“. Тиме ће се, како кажу у Дирекцији за планирање и инвестиције, такође поспешити развој туризма у овој бањи са великим потенцијалом. Вредност пројекта је преко 88 милиона динара. Већ ове године креће изградња кабловског вода 35 kV ТС 110/35/10 kV „Бујановац“- ТС 35/10 kV „Бујановац 1“. Тиме се повећава поузданост снабдевања електричном енергијом општине Бујановац. Вредност пројекта је 26 милиона динара.

Извор: часопис „Електродистрибуција“

 

ЈУН
30
Огранак Електродистрибуција Београд центар

ОДГОВОРНО И НА ВРЕМЕ

 

На конзуму Огранка Електродистрибуција Београд центар услед интензивне изградње градског језгра и пораста инсталисаних капацитета током претходних годину и по дана у погон је пуштено 39 трафостаница 10/0,4 kV

Са аспекта енергетске инфраструктуре у Огранку Електродистрибуција Београд центар, у оквиру Дистрибутивног подручја Електродистрибуција Београд, резултати су на завидном нивоу, рекао је Иван Мелих, директор тог огранка. Развој дистрибутивне мреже се одвија у складу са новим трендом изградње великих стамбено-пословних комплекса, што изискује нова техничка решења позиционирања трафостаница и кабловских развода унутар објеката. Од капиталних пројеката истиче да је снабдевање електричном енергијом импозантног комплекса “Београд на води“ извршено уклапањем у 10 kV мрежу новоизграђене ТС 110/10 kV “Савски амфитеатар“. Такође, након изградње ТС 110/10 kV „Београд на води“, биће омогућено прикључење нових корисника система, како унутар комплекса тако и прироритених потрошача ван њега. Врхунац досадашњег рада представљају две трафостанице, изграђене на 11. и 23. спрату зграде „Кула Београд“, као и успешно реализована сарадња са Сектором за планирање и инвестиције Београд на стварању услова за прикључење комплекса постројења за прераду отпада и биогасне електране „Винча депонија“.


Фото: Иван Мелих – директор Огранка Електродистрибуција Београд центар .

Поред развоја мреже ради се и замена мерних уређаја, што је уз подизање нивоа квалитета очитавања, броја редовних и ванредних контрола, допринело смањењу укупних губитака. Тренд опадања почео је у мају 2022.године. У 2021. години, годишњи губици су износили 13,08%, док су у 2022. години знатно мањи и износе 11,09 %. Посебним ангажовањем постигнуто је смањење броја неочитаних мерних места који је у мају 2023. износио 1,07%. Тренд смањења губитака настављен је и у првом кварталу 2023. године. Према речима директора Мелиха, Огранак Електродистрибуција Београд центар решио је велики број захтева добијених у поступку обједињене процедуре, строго поштујући рокове дефинисане законом. Претходне године успешно је одговорено на више од 600 захтева без иједног дана закашњења. Када је реч о одржавању мреже, број прекида у напајању сведен је на минимум на велико задовољство потрошача на конзуму овог огранка. Отклоњени су кварови на 1 kV и 10 kV мрежи. Урађени су превентивни прегледи, ремонти, ревизије, као и реконструкције појединих 1 kV деоница. Такође, извршена је замена ВН стубова, као и растављача у појединим трафостаницама. –Када имате стручност, добру организацију и пожртвованост својих сарадника на једном месту, успех је загарантован - закључује Мелих.

Извор: часопис „Електродистрибуција“

 

МАРТ
31
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ У ЕД СУБОТИЦА – ПОДРШКА ИЗГРАДЊИ БРЗЕ ПРУГЕ

 

Модернизација пруге Суботица-Хоргош-државна граница-Сегедин била je предуслов за наставак радова на изградњи брзе пруге Нови Сад-Суботица, јер је тако преусмерен железнички теретни саобраћај.

Према речима директора Огранка Електрострибуције Суботица Душка Петровића измештање 11 електроенергетских објеката обухватило је 10, 20 и 0,4 kV надземну и кабловску мрежу. Такође је обезбеђено и напајање нових стајалишта на тој деоници пруге. До краја ове године ће бити измештени сви ЕЕО да би несметано могли да буду изведени радови на брзој прузи Нови Сад-Суботица-Келебија-државна граница.

Уз брзу пругу од Фекетића до Келебије која пролази делом дистрибутивног подручја ЕД Суботица, биће изграђено осам нових ТС и реконструисане четири постојеће зидане трафостанице. Измештање обухвата 35kV далеководе, 20kV,10kV и 0.4kV надземну и кабловску мрежу, као и прикључке. Радови ће се изводити читаве године.

 

МАРТ
06
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ИЗДРЖАО ТЕСТ ПРИРОДЕ

 

И ове зиме, у неколико наврата, Србију је захватило јаче снежно невреме, које је изазивало проблеме за становништво, али које је било и изазов за електроенергетски систем. Монтери Електродистрибуције Србије и овога пута били су у првом реду у борби за нормализацију ситуације и санирању штете од природних непогода .


И ове зиме најјачи удар поднело је Дистрибутивно подручје Краљево које обухвата око четвртине укупне површине Србије од око 25 хиљада квадратних километара на територији 11 градова и 44 општине. То су углавном брдско-планински предели од Богатића на северу, до Тутина на југозападу, те Деспотовца на истоку. ДП Краљево се стара за снабдевање око 930 хиљада корисника преко електродистрибутивне мреже дуге око 65 хиљада километара и са око 13 хиљада трафостаница.

Посебно је било јако невреме које је крајем фебруара погодило западну Србију, а пре свега територије Огранака ЕД Ужице и Ваљево. Реаговало се брзо и организовано у складу са ситуацијом. Успостављена је добра координација, па су у најкраћем року пристигле и колеге из Огранака који нису били погођени невременом. Сви су били добро опремљени потребним материјалом, па су уз велико пожртвовање успели да отклоне кварове настале због невремена у најкраћем могућем року. Механизација се пробијала кроз сметове до места рада уз асистенцију локалних самоуправа чија су комунална предузећа рашчишћавала путне правце.

Систем је показао отпорност. Кварови су отклањани брзо, захваљујући доброј организацији руководства ОДС-а, инжењера сектора за одржавање ДП Краљево и диспечера, те преданим радом монтера на терену који су препешачили на десетине километара, уклањали попадала стабла и пробијали се до места кварова.

Монтер Ђорђе Којић прича да су за санирање квара на магистралном далеководу 10 kV за Велику Реку у околини Малог Зворника екипе електромонтера пешачиле око 4 километра по снегу, а да су материјал и опрему носили под нагибом од 45 степени. Мештани су тракторима помогли да се нови стубови довуку у близину места уградње, а један део пута монтери су стубове ручно вукли и подигли. На обронцима Повлена и другим брдско-планинински деловима Ваљева монтери су у рекордном року отклонили кварове на далеководима који су настали као последица снежног невремена, прича монтер Стефан Петрић. „Како би се то остварило потребно је много рада, труда и пређених километара. Важна је и добра комуникација са руководиоцима који осим што прате реализацију посла, обезбеђују и све што је потребно за рад“, каже Стефан.


Фото: В.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић са монтерима на терену

 

И ДИРЕКТОР АТЛАГИЋ СА МОНТЕРИМА

В.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић обишао је монтере на више локација на терену и упознао се са динамиком радова на санацији штете од снежне олује.

- Радници Електродистрибуције Србије, а посебно монтери, још једном су показали у овим ванредним околностима пожртвованост и велико залагање, како би у веома отежаним условима на терену, снегу, сметовима, непроходним путевима, у најкраћем могућем року санирали све штете коју је снежна олуја нанела дистрибутивној мрежи и како би сви наши корисници у најкраћем могућем року поново добили напајање електричном енергијом - нагласио је в.д. директора Бојан Атлагић. Он је указао и на добру сарадњу и координацију са органима локалних самоуправа, како би се обезбедило расчишћавање приступних путева до ЕЕ објеката на којима је требало санирати штету.


 

НА МУЦИ СЕ ПОЗНАЈУ ЈУНАЦИ

Сa великим зимским искушењима ове зиме суочили су се и монтери у Дистрибутивном подручју Ниш. Ниске температуре, јак ветар, снег и лед, правили су неколико пута ове зиме проблеме на дистрибутивном систему. Почетком децембра прошле године, према речима Андрије Станића, шефа Службе за одржавање ЕЕО и ММ Огранка Зајечар, уз већ нападали снег у реону погона Бор током вишедневне појаве густе и влажне магле, уз мраз, дошло је до стварања велике количине леда која је „оковала“ вегетацију као и стубове са проводницима. Највећа штета у то време десила се на далеководу 10kV Дубашница.

И поред тога што је густа и залеђена вегетација терен дуж далековода учинила неприступачним, а да је јак и хладни ветар температуру на отвореном спуштао и на минус 15 степени, руководилац погона Бор са свим радницима Службе одржавања ЕЕО и ММ погона Бор радио је на терену и до 12 сати дневно, све док и последњи квар није био отклоњен, подвукао је Станић Почетком јануара снежни талас захватио је територију коју покрива огранак Електродистрибуције Лесковац, и то пре свега планинска подручја Власине, планинских села Сурдулице, као и општина Црна Трава и Власотинце. Према речима руководиоца Сектора за одржавање ЕЕО и ММ у Огранку Електродистрибуције Лесковац Александра Анђелковића, ни најстарији монтери нису памтили да је за једну ноћ пало толико снега. Сметови су понегде били већи и од два метра.

-Подручја кроз која наши далеководи пролазе су у тим пределима и иначе тешко приступачна а у овим условима је то било скоро немогуће - истакао је Анђелковић. -Наши монтери су у сарадњи са локалном самоуправом која је ангажовала своју механизацију успели донекле да се пробију возилима, а даље су на сваки квар стизали пешке, кроз сметове, и у најкраћем могућем року су отклонили све кварове - наводи Анђелковић.


 

И ТРАКТОР У АКЦИЈИ

Од руководиоца Сектора за одржавање ЕЕО и ММ ДП Ниш, Саше Кордића сазнајемо да је у санацији 10 kV далековода Јастребац на подручју огранка Прокупље коришћен трактор. Најпре, према Кордићевим речима, трактор је послужио за пробијање приступног пута кроз наносе снега до мреже 10 kV и санације квара на далеководу за Јастребац. Након пробијања пута, трактор је вукао стубове, који су после замењени.


 

JАН.
28
ДВЕ ГОДИНЕ УСПЕШНОГ РАДА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД

 

Свечано и радно обележили смо 28. јануар – Дан Електродистрибуције Србије. Са задовољством можемо да констатујемо да је свој други рођендан Електродистрибуција Србије дочекала као снажна и стабилна компанија, једна од најзначајнијих у електроенергетском систему наше земље.


Фото: Александар Керекеш Кеки

Година иза нас била је пуна великих изазова. Пре свега, треба истаћи да се читав свет суочио са глобалном енергетском кризом, и то у тренуцима када још увек пандемијска криза није у потпуности прошла. И поред свега тога, Електродистрибуција Србија је постигла запажене резултате у остваривању своје основне функције као Оператора дистрибутивног система - обезбеђивања квалитетног функционисања дистрибутивног система електричне енергије у Републици Србији.

Са успехом смо се суочили и са изазовима зимске сезоне, када су велике снежне непогоде у више наврата направиле велику штету на дистрибутивној мрежи, посебно у брдско-планинским пределима наше земље. Уз добру организацију и велико залагање свих запослених, а посебно наших монтера на терену, све штете на дистрибутивној мрежи су саниране у најкраћем могућем року, и поред свих тешкоћа и ограничења – јаког ветра, снежних наноса и непроходних путева. Реализоване су и значајне инвестиције у модернизацији наше дистрибутивне мреже, као и у изградњи нових и модернизацији постојећих електроенергетских објеката, а пре свега трафостаница, које ће омогућити стабилније снабдевање корисника, али и прикључење нових корисника на мрежу. Дајемо значајан допринос и реализацији великих инфраструктурних пројеката од националног значаја, од брзе пруге Нови Сад – Суботица до деоница аутопута „Милош Велики“ и Моравског коридора.

Реализован је и велики број прикључака за нове фабрике страних инвеститора, попут „МTU“ у Старој Пазови, „Тоyo Tires“ у Инђији, „Brose“ у Панчеву. У години иза нас, Електродистрибуција Србије интензивно је учествовала и у активностима на прикључењу купаца-произвођача електричне енергије на дистрибутивну мрежу, а настављен је и повољан тренд смањивања губитака у испоруци електричне енергије. Планови у овој години су амбициозни и зато очекујемо наставак добрих резултата.

В.д. директора Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд

Бојан Атлагић

 

Септ.
28
СВЕЧАНО ОТВОРЕНА НОВА ТРАФОСТАНИЦА 110/35/10 кВ НА УБУ

 


Фото: ЕДС/Александар Василић

На Убу је свечано пуштена у рад нова трафостаница 110/35/10 kV, која је прикључена на нови двосистемски далековод 110 kV ЕМС-а. Свечаном отварању присуствовали су в.д. директор Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд Бојан Атлагић, директорка Електромреже Србије Јелена Матејић и градоначелник Уба Дарко Глишић. В.д. директор Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић је нагласио да је пуштање нове трафостанице на Убу веома значајан догађај за електроенергетски систем Србије, као и за саму општину Уб. Он је нагласио да је нова трафостаница ТС 110/35/10 kV настала реконструкцијом некадашње трафостанице ТС 35/10 kV.

„У нову трафостаницу је уграђена најсавременија опрема, а укупна инсталисана снага ове трафостанице је 31,5 MVA, са могућношћу да се инсталисана снага удвостручи, када буде било потребе“, нагласио је Атлагић.

Он је истакао да је у овај пројекат укупно уложено око 300 милиона динара.

„Значај нове трафостанице за општину Уб је у томе што ће обезбедити стабилније и квалитетније напајање електричном енергијом и боље напонске прилике, а за Електродистрибуцију Србије је веома важно што ће нова трафостаница смањити губитке на овом подручју“, рекао је в.д. директора Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд Бојан Атлагић. Он се захвалио општини Уб на помоћи у реализацији овог капиталног пројекта, као и свим извођачима радова.


Фото: ЕДС/Александар Василић

Директорка Електромреже Србије Јелена Матејић је нагласила да је нова трафостаница прикључена на преносну мрежу ЕМС-а новим двосистемским далеководом, по принципу улаз -излаз, од постојећег далековода 110 kV ТС Тамнава Западно поље – ТС Ваљево 3. Она је нагласила да је нови далековод дугачак више од 8 километара, а подигнуто је 38 стубова. Укупна вредност новог далековода износи око 200 милиона динара. Градоначелник Уба Дарко Глишић захвалио се Држави Србији, Електродистрибуцији Србије и ЕМС-у на великој инвестицији од укупно око пола милијарде динара, која ће омогућити стабилније и квалитетније снабдевање електричном енергијом, али и даљи развој ове општине. Он се посебно захвалио Електродистрибуцији Србије на помоћи у унапређењу дистрибутивне мреже у циљу задовољавања захтева инвеститора на територији општине Уб.

 

Септ.
08
ПЛАНИРАНА ИСКЉУЧЕЊА ЗБОГ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТРАФОСТАНИЦЕ ТС 110/35kV БЕОГРАД 10

 

Због обимних инвестиционих радова на реконструкцији трафо станице ТС 1 10/35kV Београд 10, који су планирани за недељу 11.9.2022. у периоду од 6,00 – 14,00 часова, без електричне енергије биће следећи потрошачи:

 

  1. 1. Већи део конзума трафо станице ТС 35/10kV Обреновац
  2. 2. Већи део конзума трафо станице ТС 35/10kV Стублине
  3. 3. Цео конзум трафо станице ТС Ратари
  4. 4. Цео конзум трафо станице ТС 35/10kV Ворбис
  5. 5. Мањи део конзума трафо станице ТС 35/10kV Умка.

 

Планираним искључењем у недељу 11.9.2022. године од 6,00 – 14,00 часова биће обухваћена следећa насеља у општини Обреновац: Уровци, Звечка, Трстеница, Скела, Обреновац, Ратари, Рвати, Кртинска, Бело Поље, Бргулице, Бровић, Дрен, Грабовац, Љубинић, Орашац, Пироман, Ушће, Велико Поље и Вукићевића, као и део насеља Умка на територији општине Чукарица.

Напомињемо да ће делови наведеног конзума у недељу 11.9.2022. године у периоду 4,00 – 6,00 часова сукцесивно бити искључивани са мреже, због припреме радова. Такође, по завршетку радова, у периоду од 14,00-15,00 часова напајање наведеног конзума биће сукцесивно обнављано.

Детаљније информације корисници могу наћи на интернет презентацији Електродистрибуције Србије www.elektrodistribucija.rs у рубрици Планирана искључења

 

АВГУСТ
20

 

ОДЛОЖЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТРАФО СТАНИЦЕ БЕОГРАД 10

Због најављених непогода са грмљавином, планирани инвестициони радови на реконструкцији трафо станице ТС 1 Београд 10, који су требали да се реализују у недељу 21.8.2022. у периоду од 6 – 14 часова, одложени су до даљњег. О новом термину радова јавност ће бити благовремено обавештена.

Радови су одложени због безбедности извођача радова, с обзиром на најављене непогоде са грмљавином. Због овог одлагања, конзум који обухвата насеља на територији општине Обреновац и део насеља Умка на територији општине Чукарица неће бити планирано искључени са дистрибутивне мреже у недељу 21.8.2022.

 

MAJ
6
ПЛАНИРАНИ РАДОВИ

 

Због планираних радова ЕМС-а, дана 8.5.2022 од 05:00 до 10:00 h без напајања ће бити следећа београдска насеља:

Општина Земун

Насеља: Батајница, Соко-салаш (насеље), Угриновци, Бољевци, Грмовац,  Алтина, Земун поље, Мала пруга, део насеља Горњи град, Калварија, центар Земуна ка Кеју Ослобођења, део насеља Сава Ковачевић, Плави хоризонти, део насеља Војни пут (блок 1, блок 2), Бусије.

Општина Сурчин

Насеља:Сурчин, Бечмен, Добановци, Петровчић, Јаково, Прогар, Кључ, Бољевци.

Општина Нови Београд

Насеља:Ледине, део Новог Београда од улице Тошин бунар до старог Меркатора, делови блокова ка Савском насипу 45,44,70 и 70а, 61 и 64 ка Омладинских бригада, делови блокова око Сава центра од Владимира Поповића до општине Нови Београд са стране Штарк Арене, део Бежанијске Косе, Галеника, део око Кванташке пијаце.