Планирана искључења на мрежи - ДП Београд

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд свакодневно изводи радове ради одржавања електродистрибутивне мреже, унапређења електроенергетског система, прикључења нових трафостаница и нових корисника. Место рада мора бити прописно обезбеђено и у безнапонском стању.

 

Дистрибутивно подручје Београд обухвата територије следећих огранака:

ЕД Београд - Центар; ЕД Баново брдо; ЕД Земун; ЕД Крњача; ЕД Младеновац; ЕД Обреновац; 

 

Данас
Сутра
Прексутра
Наксутра