Планирана искључења на мрежи - ДП Нови Сад

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд свакодневно изводи радове ради одржавања електродистрибутивне мреже, унапређења електроенергетског система, прикључења нових трафостаница и нових корисника. Место рада мора бити прописно обезбеђено и у безнапонском стању.

 

Дистрибутивно подручје Нови Сад обухвата територије следећих огранака:

ЕД Нови Сад; ЕД Суботица; ЕД Панчево; ЕД Сомбор; ЕД Зрењанин; ЕД Рума; ЕД Сремска Митровица;