Планирана искључења на мрежи - ДП Ниш

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд свакодневно изводи радове ради одржавања електродистрибутивне мреже, унапређења електроенергетског система, прикључења нових трафостаница и нових корисника. Место рада мора бити прописно обезбеђено и у безнапонском стању.

 

Дистрибутивно подручје Ниш обухвата територије следећих огранака:

ЕД Ниш; ЕД Зајечар; ЕД Прокупље; ЕД Пирот; ЕД Лесковац; ЕД Врање;