Планирана искључења на мрежи - ДП Краљево

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд свакодневно изводи радове ради одржавања електродистрибутивне мреже, унапређења електроенергетског система, прикључења нових трафостаница и нових корисника. Место рада мора бити прописно обезбеђено и у безнапонском стању.

 

Дистрибутивно подручје Краљево обухвата територије следећих огранака:

ЕД Краљево; ЕД Аранђеловац; ЕД Ваљево; ЕД Јагодина; ЕД Крушевац; ЕД Лазаревац; ЕД Лозница; ЕД Нови Пазар; ЕД Чачак; ЕД Шабац; ЕД Ужице;