Планирана искључења на мрежи - ДП Крагујевац

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд свакодневно изводи радове ради одржавања електродистрибутивне мреже, унапређења електроенергетског система, прикључења нових трафостаница и нових корисника. Место рада мора бити прописно обезбеђено и у безнапонском стању.

 

Дистрибутивно подручје Крагујевац обухвата територије следећих огранака:

ЕД Крагујевац; ЕД Пожаревац; ЕД Смедерево;