НОВИ САД - Планирана искључења за датум: 18.01.2022.
ОгранакОпштинаВремеУлице
СуботицаБачка Топола09:00 - 13:00Ново Орахово-ПетеФи Шандора
СуботицаБачка Топола09:00 - 13:00Ново Орахово-ПетеФи Шандора
СуботицаЧока09:20 - 10:40Јазово улица Маршала Тита од броја 105 до броја 187 и од броја 120 до броја 212
СуботицаСуботица09:00 - 13:00Бајмок - У улицама и деловима улица у околини: део ЈНА од Мале Капелске према Жељезничкој, Мала Капелска, део Партизанске од Мала Капелске до франа Супила, део франа Супила од ЈНА до Косовског трга, Голубова, Београдска, део Владе Ћетковића од франкопанске до Саве Ковачевића, део франкопанске између ЈНА и Владе Ћетковића, Саве Ковачевића, Нова, 11.Нова, Ружина, Колодворска, Жељезничка.
ПанчевоВршац09:00 - 10:30Ж.Зрењанина од бр:39-107 у Павлишу
ПанчевоВршац11:30 - 12:30Незнаног јунака од Ж.Зрењанина до Партизанске:Првомајска од бр: 100-136 у Павлишу